ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 nedir?

ISO 50001, yeni uluslararası enerji yönetim sistemidir (Energy Management System – EnMS). EN 16001 gibi bir dizi ulusal ya da bölgesel standardın ardından küresel ilk EnMS’dir. ISO 50001 EnMS, dünya çapında kuruluşlar tarafından zaten anlaşılmış ve uygulanmakta olan yönetim sistemi modeli üzerine şekillendirilmiştir. Deming’in “Planla-Yap -Kontrol Et- Harekete Geç” döngüsü, ISO 9001, ISO 14001 ve diğer yönetim sistem standartlarında olduğu gibi, standardı desteklemektedir.

ISO, bu standardın dünyanın enerji kullanımının %60ını etkileyebileceğini öngörmektedir.

ISO 50001’i kimler kullanabilir?

Boyutu, sektörü ya da bulunduğu coğrafi bölgeye bakılmaksızın, ISO 50001, tüm kuruluşlara uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

ISO 50001 kuruluşunuz için neden önemlidir?

ISO 50001’in kurumunuza yön verebilecek unsurları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kuruluşlara, enerji tüketen varlıklarını daha iyi kullanmaları konusunda destek sağlaması
  • Enerji kaynaklarının yönetiminde şeffaflık/iletişimi kolaylaştırması
  • Enerji yönetiminde en iyi uygulamaları teşvik etmesi
  • Tesislere, enerjiyi verimli kullanan yeni teknolojilerin uygulamaya koyma konusunda değerlendirme ve önceliklendirme desteği vermesi
  • Tedarik zinciri boyunca enerji verimliliği için şablon oluşturması
  • Sera gazı emisyonu azatlım projelerini için enerji yönetimi gelişimini kolaylaştırması
  • Mevcut organizasyonel yönetim sistemiyle entegrasyon imkanı