AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

AS 9100; Havacılık, Uzay ve Savunma endüstrisi için, Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (International Aerospace Quality Group – IAQG) tarafından oluşturulan uluslararası bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standardıdır. Bu standardın en yeni versiyonu AS 9100 Rev D (2016)’dır.

Havacılık ve uzay tedarikçileri ISO 9001’in müşterilerinin özel gereksinimlerini karşılamadığını keşfettikten sonra havacılık ve uzay endüstrisi için özel bir kalite yönetim standardı olan ve ISO 9001’e dayanan AS9000, 1990’lı yıllarda geliştirilmiştir. 2016 yılında ise bu standardın son versiyonu olan AS9100 Revision D (2016), Kalite Yönetim Sistemi – Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları İçin Gereksinimler (Quality Management System – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations) yayınlanmıştır. Bu standart AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi veya AS 9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim Sistemi olarak da anılmaktadır.

AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi‘ndeki gereklilikleri karşılayan kuruluşlara verilen belge AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi olarak anılır. AS 9100 Standardı; havacılık ürünleri tasarlayan, geliştiren ve üreten kuruluşlar tarafından uygulanması maksadıyla bir çok KYS gerekliliği belirlemektedir. Bir havacılık ve uzay kuruluşu, AS 9100’de belirtilen gereksinimleri karşılayan bir kalite yönetim sistemi oluşturursa AS 9100 belgesi alabilir.

 

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Proje Aşamaları

 • KYS’nin kapsamının belirlenmesi
 • Firma uygulamaları ile AS 9100 farklılıklarının belirlenmesi
 • Boşluk (gap) analizi yapılması
 • Planlama yapılması
 • Çalışanların bilgilendirilmesi & eğitimi
 • Süreç yaklaşımı için çalışma yapılması
 • Dokümantasyon yapısının belirlenmesi
 • Mevcut dokümanlarda değişiklik yapılması
 • KYS’nin uygulanması
 • İç denetimlerin yapılması
 • İç denetim uygunsuzluklarının giderilmesi
 • Yönetimin gözden geçirmesinin yapılması
 • Temel dökümanların gözden geçirilmesi
 • Sertifikasyon denetiminin yapılması
 • Ara denetimlerin belirlenen periyotla yapılması
 • Re-sertifikasyon

Konusunda uzman olan çalışanlarımız tarafından projeler yürütülmektedir.